Politiek

Dat de politiek corrupt is tot op het bot mag duidelijk zijn. Op elk niveau binnen politiek Nederland zegeviert corruptie, al eeuwen.

Maar als we zien met welke snelheid dit, en eerdere kabinetten Rutte, achter onze ruggen en over onze lijken er beslissingen, akkoorden en machtsoverdrachten aan Brussel worden geregeld? Akkoorden en verdragen waar wij, als volk, tegen hebben gestemd, zoals de Europese Grondwet, die vervolgens achter de rug van het volk tóch wordt geratificeerd in Portugal?

Het Marakesh akkoord, het verdrag wat zeer goed helpt om het punt binnen Agenda 21 en 30 te verwezenlijken, namelijk het omvolken van de Europese culturen tot één islamitische cultuur, is het volk ook tegen.

Er komen duizelingwekkend veel immigranten ons landje binnen, uitgenodigd door onze eigen zogenaamde “volksvertegenwoordigers “. Onder de noemer “vluchteling” komen honderdduizenden ons land binnen en de politiek voorziet deze gelukszoekers van alles waar de autochtone Nederlander voor op de knieën moet en de wachtlijsten enorm zijn.

Dit kabinet is bezig om in een sneltreinvaart Nederland over te dragen aan de Elite, oftewel Brussel, die maar één wens hebben, het vierde Rijk te formeren met één centrale machtscentrum, ondersteund door een Europees leger en  met compleet andere bedoelingen als dat wat de gewone burger graag ziet voor zijn land.

De corrupte ambtenaren (OM, Politie en Parlementen ) zijn er in grote getallen, zijn slaafs aan regeringleiders en bikkelhard naar haar eigen bevolking. Deze mensen zijn zo erg ingevlochten binnen dit corrupte systeem, dat ze geloven dat ze goed doen.

Dit politieke systeem is zwaar gecompromitteerd, het voldoet bij lange na niet meer aan de eisen van VOLKSVERTEGENWOORDIGING. Men denkt namelijk dat het volk voor hén werkt, in plaats van andersom. Anno 2020 dienen we een ander bestuurssysteem te overdenken, een systeem waar macht nooit de boventoon kan voeren en beslissingen omtrent belangrijke akkoorden en wetten moeten door het volk worden beschouwd en worden goedgekeurd. Niets mag meer achter de ruggen van onze bevolking om worden besloten en worden bekrachtigd.

Er moet een basisinkomen komen, het belastingsysteem moet absoluut herzien worden en er moet belasting worden betaald naar draagkracht. Geen fiscale voordeeltjes voor vriendschappelijke conglomeraten en geen wachtgelden meer voor ambtenaren. Niemand mag meer uit huis worden gezet en niemand mag van de belangrijkste behoeftes worden afgesloten, zoals water gas en elektriciteit.

Alle akkoorden en ratificaties die zijn gepasseerd na de NEE van Nederland op de Europese Grondwet, moet direct worden teruggedraaid, deze zijn allemaal geratificeerd door criminele globalisten en onwettig omdat het volk duidelijk haar nee heeft verkocht. Rutte en companen zijn illegaal aan het acteren op basis van het illegale akkoord, geratificeerd in Lissabon

(In het verleden zijn diverse pogingen gedaan tot een Europese Grondwet te komen. Die zijn alle mislukt. Wel is in 2009 het Verdrag van Lissabon in werking getreden, als alternatief voor een Europese Grondwet.)

Bron: https://www.denederlandsegrondwet.nl/id/vgk3d9assssu/geschiedenis_europese_grondwet

Het volk zal moeten inzien dat, elke grote beslissing, bijvoorbeeld het klimaat dilemma waaruit voor erg veel mensen en bedrijven een catastrofe uit voort gaat komen, is genomen in opdracht van Brussel. Dit kabinet is er al lang niet meer voor u, maar des te meer voor de elite (Cabal,  Bilderberggroep enz. enz. )

Er moet een volks assemblee komen in afwisselende samenstellingen, geen kans op corruptie en belangenverstrengelingen. Bestuurders worden werknemers i.p.v. machtswellustelingen en besturen naar belang van het volk en land.

Het gehele ambtenaren apparaat moet op de schop, leidingen van politie en justitie, ministeries, media en adviesorganen. Dit kabinet misbruikt al jaren de adviesorganen om het volk te verdelen, kijk maar naar bijv. RIVM – Klimaat- Stikstof.

De stikstof-co2 hysterie wordt een rel omdat kolencentrales moeten sluiten en daarvoor in de plaats zwaar gesubsidieerde biomassa verbrandingsovens die juist 20% méér uitstoten dan de kolencentrales, kosten 11,4 mjrd. Maar dit kabinet blijft er gewoon bij, dus kappen ze belachelijk veel co2 omzetters.

U WORDT GENAAID WAAR U BIJSTAAT.

Wij, van Change Europe Now, zijn anarchisten, atheïsten en zijn overtuigd dat overheden en de elite religie gebruikt om de wereld bevolking te kunnen controleren en uit te spelen. Wij zijn atomen en moleculen, net als elk iets wat zichtbaar en onzichtbaar is, of het leeft of niet, we zijn allemaal ENERGIE. getuige het onderstaand filmpje  graag delen svp)

Hieronder links waaruit blijkt dat u al lang wordt voorgelogen.

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2019/09/17/kamerbrief-wetgevingsov6CYbPURpCviZ5q4qGP7DXYPmb8L8eH3JJ55Egerzicht-klimaatakkoord/19221755.pdf?fbclid=IwAR2wV8g27U7DnQ5HXyQm1d

https://www.human.nl/politicologica/onderzoeken/onderzoek-vvd.html?fbclid=IwAR2y-k7LebM2TnjFtnToYbe8hbgd0mlVz3IkAVaY_7CY7BUObov2q-Y0zY0

CORRUPT tot op het bot, lid van de Bilderberg-groep en satanist. Werkte allang voor Rutte en zo zie je maar, als je bevriend bent met Hoofd Bilderberger Beatrix, je in staat bent om je eigen volk monddood te maken en bereid bent om het volk willens en wetens te overheersen op een asociale wijze en ze te behandelen als stemvee, kom je hoger binnen de hiërarchie van de Cabal.

Over Cabal gesproken, deze denken eigenaar te zijn van alle binnen de EU aangesloten landen. Zij bepalen wie wat moet betalen. Zie onderstaand artikel

Bron: https://jdreport.com

Weggemoffeld in het nieuws: Nederland gaat bijna helft meer betalen aan de EU-staatskas

Bilderberg Kajsa Ollongren volledig ontmaskerd…!

Dit filmpje is een belachelijk goed beeldgevend animatie over hoe stom het volk eigenlijk is en dat ook blijft door mind control vanuit de overheid. Deze mag erg vaak gedeeld worden.

Hoe gaat onze politiek om met demonstraties?

Of zo.

Reacties zijn gesloten.