Brief aan school “No Consent” Corona testen en vaccineren kinderen.

Brief van ouders aan schoolbestuur  inzake het No Consent beleid van deze ouders, aangaande het testen en vaccineren van hun kinderen op de scholen. Ouders gaan niet akkoord met dat beleid op de scholen. Met deze brief kunnen ouders schoolbesturen aangeven dat er op hun kind geen testen en geen vaccinatie mogen worden gedaan.

Bron: https://t.me/donmaartenofficial/511

Voorbeeld:  ( klik op de link hierboven en u ziet daar 3 verschillende documenten )

NAAM SCHOOL
T.a.v. Directie
ADRES
POSCODE + PLAATS

.. januari 2021 te PLAATS
Betreft: Mogelijke verplichte sneltest op school en andere coronamaatregelen

 

Geachte directieleden van NAAM SCHOOL, beste ………..,

Op 1 december heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen om sneltesten te gaan gebruiken op scholen. Deze stap is voor ons, een groep ouders van WP kinderen, aanleiding om u deze brief te sturen met daarin onze zorgen, wensen en grenzen met betrekking tot de steeds strengere maatregelen.

We zijn bezorgd over de steeds strengere maatregelen die de bewegingsvrijheid en normale omgang steeds verder inperken. De overheid is deze route ingeslagen en lijkt doof en blind te zijn voor de zeer nadelige neveneffecten en lijkt een andere aanpak niet te willen overwegen; waarom is onduidelijk. Als ouders geven we duidelijk aan dat er voor ons wel grenzen zijn aan tot hoever we met deze maatregelen mee willen gaan.

Met betrekking tot mogelijke sneltesten en vaccinaties hebben we de volgende grenzen:

  1. Wij geven geen toestemming tot het testen van ons kind
  2. Wij geven geen toestemming tot het vaccineren van ons kind

Expliciet wijzen we ook graag op de volgende twee zaken:

  • Dwang of verplichting tot testen en/of vaccineren zijn in meerdere basis wetteksten expliciet verboden.
    Ieder mens en iedere organisatie, dus ook de school, heeft hierin te allen tijde een eigen, persoonlijke verantwoordelijkheid die niet te ontlopen is.
  • Toegang tot de school mag niet onthouden worden indien een kind niet getest of gevaccineerd is.

We begrijpen dat de school verschillende belangen moet behartigen, als werkgever richting de medewerkers, als lesgevende instantie richting de kinderen en ouders en als organisatie richting de adviezen van de overheid. Mocht het zover komen dat er een advies, dwang (of plicht) lijkt te komen vanuit de overheid voor testen of vaccinatie om scholen weer open te kunnen stellen, dan dient de school op geen enkele wijze medewerking te verlenen aan die bedoelde beperking van grond- en kinderrechten. Het onverschrokken doorvoeren in het schoolbeleid van opgelegde protocollen door de overheid via de VO- en PO-raad grijpen dermate in dat de rechten van het kind worden overtreden.

NAAM SCHOOL staat voor een rechtvaardige en verdraagzame samenleving, en stimuleert de werkers tot zelf denkende en zelfredzame mensen, waar er altijd geluisterd wordt naar iemands wensen en mening. We zien het daarom in lijn met deze visie dat we gezamenlijk tot oplossingen kunnen komen en grenzen kunnen stellen die wellicht anders zijn dan het gangbare, maar wel beter voelen, vanuit hoofd, hart en handen 🙂 !

Wij zijn uiteraard bereid om deze brief toe te lichten. Graag ontvangen wij een ontvangstbevestiging van dit schrijven.

Hoogachtend,

de Ouders

 

NAAM OUDERS

 

 

 

 

Getagd , , , , , , , , , , , . Bladwijzer de permalink.

Geef een reactie

You have to agree to the comment policy.