Column van Sjoebie “Stel: U wilt minister-president worden”

Stel: U wilt minister-president worden

Bent u dan voornemens al het onderstaande te vervangen, veranderen en versoepelen in ons land en voor ons volk?

 1. Gaan bij u alle akkoorden direct van tafel? Zoals het vallen van Nederland onder de Europese grondwet, Marrakesh, klimaat?
 2. Gaan we uit de EU? Direct?
 3. Gaat u ervoor zorgen dat de pensioenen anders worden geïndexeerd zodat iedereen zeer zeker is van een goed pensioen?
 4. Gaat er worden gezorgd dat al het geld wat naar andere landen is gegaan (uit de pensioenpot) terug gevorderd worden?
 5. Gaat u dan corruptie keihard aanpakken, ook is dat uw vroegere klassen genoot?
 6. Gaan de grenzen dicht voor vluchtelingen en asielzoeker?
 7. Gaat de politie een andere mind-set krijgen zodat ze er weer ter bescherming van het volk zijn i.p.v. de overheid? Laat u de boeren met rust en blijven we van hun land af.?
 8. Zorgt u ervoor dat deze klimaat waanzin direct stopt en vertelt u Brussel dat we ons eigen maatstaven daarvoor hanteren?
 9. Brengen we de wetgeving terug naar normale proporties en in het belang van de veiligheid van burgers?
 10. Gaat het hele stelsel van belastingen op de schop en wordt deze terug gebracht naar een simpel stelsel, gebaseerd op gelijkheid en inkomen?
 11. Zorgen we voor gekozen burgemeesters en rechters?
 12. Gaan we ons koningshuis eens flink onder de loep nemen en kijken wat daar, in het verleden en het nu is gebeurd als het gaat om integriteit en echtheid?
 13. Gaan we de verantwoordelijke ambtenaren, voor het verkwanselen van Nederland aan Brussel, wat velen zien als land en volksverraad zien, vervolgen wegens land en volksverraad?
 14. En gaan we allochtonen aanpakken die zwaar misbruik maken van onze sociale voorzieningen?
 15. Gaan we Nederland schonen van corrupte bedrijven die Nederland als belastingparadijs gebruiken en gaan we de Nederlandse corrupte en indoctrinerende MSM aanpakken en hen vervolgen voor het uitbrengen van Fake News?
 16. Gaan we alle politieke kopstukken vervolgen die religies aanhangen en deze opdringen en hele steden daardoor in gevaar brengen?
 17. Gaan we alle partijen aanpakken die de islam met geweld hier willen laten vestigen?
 18. Zou u ervoor zorgen dat er geen chemtrails meer over ons heen wordt gestort?
 19. Laat u dan direct vaccineren grondig onderzoeken en de substantie naar waarheid vrijgeven en uitleggen?
 20. Gaan we dan 5G uitstellen totdat er zekerheid is betreffende straling en veiligheid?
 21. Stoppen we dan ook met de intense zoektocht naar technologie om de mensheid volledig te willen controleren?
 22. Pakt u dan ook elke vorm van kind geweld aan, pedonetwerken, zelfs als ons koningshuis daar nauw bij betrokken is?
 23. Breken we met lobbyisten die alleen de belangen van conglomeraten, de farmacie, en energiebedrijven behartigen en geen één voor het volk?
 24. Gaat u er dan ook voor zorgen dat mensen bewust zijn van hun eigen soevereiniteit, en dat ze vrij zijn om hun eigen keuzes te maken, om het even wat het onderwerp is?
 25. Gaan we onze recht tot een bindend referendum krijgen?
 26. Gaan we softdrugs legaliseren zodat er minder criminaliteit daardoor ontstaat?
 27. Kunt u, denkt u, ervoor zorgen dat onze kinderen weer de juiste geschiedenis van ons land gaan leren kennen?
 28. Zal u dan alle vormen van eerder gedane privatiseringen, die alleen maar tot meer kosten voor de burgers brengen, terugdraaien?
 29. Maakt u dan een einde aan u alle vormen van monopolisten?
 30. Heel belangrijk, zorgt u ervoor dat de soevereiniteit van Nederland gewaarborgd blijft en onze cultuur en tradities?
 31. Bekijkt u de buitensporige salarissen van directeuren en CEO’s van NGO’s en als u al hulp wilt bieden aan ontwikkeling van arme landen zorgt u er dan ook gelijk voor dat het geld wat burgers schenken ook écht voor die ontwikkeling is?
 32. Stopt u de producties van zaken waardoor andere ernstig ziek worden, zoals batterijen van elektrische auto’s en zet u een rem op alle loterijen waarbij u weet dat de winst nihil zal zijn voor iedereen die eraan mee doet uit hoop?
 33. Kunt u er gelijk voor zorgen dat iedereen die recht heeft op een woning die ook krijgt, vooral eerst de jeugd van Nederland>
 34. Denkt u ook te kunnen zorgen dat het bankenstelsel loskomt van de eigenaren zoals de Rockefellers, die alle banken bezitten en daardoor kunnen bepalen hoe de levens van miljarden mensen zal zijn?
 35. Pakt u de satanistische beweging Cabal aan en daarmee ook het Vaticaan die miljarden bezit en er de rijken mee bediend, tevens kunt u ervoor zorgen dat iedereen op de hoogte is van het bedrog van religie en zorgt u er dan ook voor dat agenda 21/30 direct gestopt wordt en er geen omvolking gebeurd in Nederland zodat wij een gewoon Nederlands volk blijven en geen gemengd volk met afrikanen?
 36. Stopt u dan ook de organisaties die telkens het klimaat willen veranderen en daardoor weersveranderingen door HAARP worden veroorzaakt?
 37. En kunt u ook eens praten met de elite zodat ze stoppen met die NWO-onzin en al hun miljarden stoppen in de welvaart, bewustzijn en intelligentie van de wereldburgers?
 38. Ook zou u wat kunnen doen aan al die politici, topambtenaren en overige machtswellustelingen die hun macht schaamteloos misbruiken voor hun eigenbelang i.p.v. van het dienen van het volk en hun in laten zien dat ze in dienst zijn van het volk en niet andersom?
 39. Dat iedereen dezelfde rechten en plichten heeft en een dak boven hun hoofd en eten en drinken hebben en dat de zorg er is om mensen te helen i.p.v. ziek te houden om er zelf beter van te worden en dat alle voedsel en water zuiver zijn en niet vol zitten met ontelbare gifstoffen waardoor mensen niet meer functioneren zoals ze zouden moeten?
 40. En zorgt u er dan voor dat alles voor iedereen toegankelijk is en dat onze oudjes een welverdiende zorg krijgen waar ze zelf jaar in en uit voor betaald hebben en niet door elke idioot die een zorginstelling runt, deze zorg ernstig uitkleedt zodat deze oudjes 1 keer in de 2 weken mogen douchen en dat ze kunnen genieten in de tijd die ze nog hebben?
 41. Zorgt u er ook even voor dat het openbaar vervoer gratis wordt zodat de files serieus minder worden en dat als men al van een auto afhankelijk is deze ook goed betaalbaar is en dat brandstoffen niet continu verhoogd worden met accijnzen?
 42. En als u daar toch mee bezig bent met accijnzen, kunt u dan ook de btw op producten zo inrichten dat deze producten niet 10 x worden belast vanaf productie tot eindproduct?
 43. Regelt u dan ook dat er niet op elke hoek van de straat een camera hangt om ons continu te monitoren en intimideren?
 44. En dat geld gewoon cash blijft bestaan en men weer rente krijgt op spaargeld?
 45. Wellicht kunt er ook voor zorgen dat belastinggeld goed wordt besteed i.p.v. eindeloos weggepompt zien worden in belachelijke ICT-projecten, overheidsgebouwen en wachtgeld voor nutteloze politici?

 

Kunt u dit allemaal niet voor elkaar krijgen of ligt dit niet in uw bereik en kunnen, dan bent u ontzettend nutteloos, waardeloos en overbodig voor het volk en staat uw missie reeds vast eer men op u zou stemmen, u bent dan alleen uit op de macht.

Bladwijzer de permalink.

Geef een reactie

You have to agree to the comment policy.