MUST READ: Het gevaar van blind geloof in religie. “De Astro-Theologie”.

Het geloof, religie, een concept wat u ver weg houdt om als soeverein persoon vanuit uw binnenste hart en ziel te leven. U bent gebonden, u zit vast. Het houd u vast om te experimenteren, te ondergaan, uw eigen ervaringen op te doen. Het houd u vast binnen dat wat een religie u aan informatie geeft en u oplegt om volgens deze informatie, hun informatie, te moeten leven. U kijkt niet naar uzelf, maar naar een entiteit die u niet kan zien, voelen of horen. Het is slechts geschrift, geschreven en herschreven om u te controleren, vast te houden. Hierbij de uitleg hoe dat in z’n werk gaat.

 

DE ASTRO-THEOLOGIE

Wat betekend Astro-Theologie? Wanneer we het woord breken kun je al begrijpen wat het is. Net als in heel veel andere woorden zit de betekenis er vaak al in verstopt.

Astro betekend ster, Theos is God en Logos betekend Woord.

Dus Astro-Theologie betekend ; Het woord van God in de sterren.

Vanaf de aarde kunnen wij 3 hemellichamen waarnemen de zon de maan en de sterren. De 3 grootste religies die we kennen zijn gebaseerd op deze hemellichamen. De Christelijken aanbidden de zon de Islamieten de maan en het Jodendom baseert haar geloof op de sterren en planeten.

Ik zal beginnen met uitleggen hoe het christelijke geloof is gegeven aan het publiek.  Deze uitleg is niet voor mensen die de doctrines en de dogma’s van het geloof volgen.

Net zoals de overheid,  hetzelfde geldt voor religies, is het bedoeld om mensen tegen elkaar op te zetten  en het is een vorm van mind controle. Het woord religie, als je het breekt, betekend ook to tie back  (gebonden houden).

We hebben het over de esoterische uitleg en de exoterische uitleg van religie.

De exoterische uitleg is voor de menigte bedoeld, die niet de waarheid zoeken maar de uitleg die ze gegeven wordt te geloven. Dan heb je de esoterische uitleg. Die is voor een kleine groep geïnitieerde en ingewijden bedoeld. Dit is dus de kennis die verborgen wordt gehouden [occult].

Wat is dat dan precies voor kennis dat voor ons verborgen [occult] wordt gehouden? Ik ben dat in mijn zoektocht naar de waarheid gaan begrijpen,  het is dus niet iets dat ik geloof, maar dat we te maken hebben met Natural Law, oftewel Natuurrecht. Sommige omschrijven dit als karma, of de wet van aantrekking, maar het gaat erom dat we te maken hebben met condities in de wereld waaraan we gebonden zijn. Of je erin gelooft of niet, dat maakt niet uit, ze zijn daar en ze zijn onveranderlijk en ze veranderen ook niet door ze weg te wensen. Ze zijn niet door de mens gemaakt maar we hebben ze geërfd uit de natuur.

Er zijn 7 basis principes te herkennen en wanneer we dat doen krijgen we de sleutel tot de wijsheid van het universum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De waarheid bestaat, zeggen dat dit niet zo is, is alsof je de zwaartekracht ontkent. De wetten zijn daar en in werking voor iedereen. Alle mensen worden geboren met dezelfde rechten die je erft uit de natuur. Ze zijn dus niet door mensen gemaakt. Wanneer we deze wetten gaan begrijpen en in harmonie ermee kunnen en gaan leven en het verschil weten tussen moreel  en immoreel gedrag en ons bewustzijn op de juiste manier gebruiken, zal dit leiden tot pure vrijheid. In tegenstelling met deze wetten leven zal tot meer gevangenschap en moderne slavernij leiden.

Uiteindelijk is er maar één reden die ons verdeelt en dat is het geloof in autoriteit. Het geloof dat iemand anders het recht heeft om over jou te regeren. Of het nou de kerk de politie of regering is. Dat recht hebben ze niet. We zijn allemaal gelijken,  maar ze zullen er alles aan doen zodat u niet bij jezelf naar binnen kijkt en ontdekt dat, wanneer je je bewustzijn in balans brengt met natuurrecht, je een soeverein mens bent. Die over niemand heerst alleen over zichzelf.

Bewustzijn, hoe werkt het? Bewustzijn is: de mogelijkheid bezitten om naar jezelf te kijken en patronen te herkennen en de betekenis daarvan. Bewustzijn heeft een mannelijke kant (Yang) en vrouwelijke kant (Yin). Wanneer we die verenigen, krijgen we het kind (Yang male). Dus het denken (vader) de emotie (moeder) en de actie (kind) zijn een. De 3 eenheid (trinity).

Ons brein bestaat uit 3 delen, de R complex, oftewel, de reptielenbrein, is het laagste soort van bewustzijn en zorgt voor de vlucht of vecht reactie. Deze hebben we nodig, maar we moeten er niet in verdwalen. En we hebben de limbisch brein, deze zorgt voor de emotie. Wanneer we deze verenigen, krijgen we een hoger bewustzijn en dat bevindt zich in de neo cortex. Deze zorgt ervoor dat we moraal  en intuïtie hebben.

Dus we hebben de linkerhelft van de hersenen en deze noemen we (Yang) en zorgt voor het analyseren, en we hebben de rechterhelft (Yin) wat staat voor emotie. In balans, zorgen ze voor een hoger bewustzijn in de neo cortex en zijn we meer in staat om oorzaak en gevolg te herkennen en zullen we meer moraal hebben. We snappen dus wat je zaait je zal oogsten oftewel de gouden regel erkennen.

Uiteindelijk zijn  er 2 drijvende krachten in het universum. Liefde en angst. We ervaren liefde óf angst, als we naar de waarheid durven te kijken. De ontkenning van de waarheid, is het niet willen kijken en leidt tot verwarring van binnen (chaos) en tot meer slavernij als we onze vrije wil niet gebruiken.

Weet het verschil tussen recht en onrecht. Recht is correct en gebaseerd op de waarheid en is moreel goed en leid niet tot pijn of lijden van levende wezens. Terwijl immoreel of incorrect gedrag leid tot lijden en dat recht heb je niet. Dit is fundamenteel belangrijk om te begrijpen.

Ik hoop dat de meeste lezers nu begrijpen waar ik naar toe wil ten aanzien van het geloof. Wat ze dus als exoterische uitleg hebben gegeven, is voor het publiek datgene wat ze gewoon aannemen/geloven. ( oftewel, dat wat u zegt, geloof ik direct)

Het verhaal over de familie van 3.

Jezus, Maria en Jozef,  maar ook in Egypte, daar hebben ze het over de familie van 3 Osiris, Isis en Horus en in het Babylonische verhaal kennen we Nimrod, Semiramis en Tammuz en ga zo maar door. Het is gewoon een oud verhaal, maar dan telkens opnieuw vertelt.

Waar het om draait is de 3 aspecten in jezelf verenigen om zo jezelf te verlichten. Het goddelijke in jezelf te vinden. Natuurlijk doen de dominanten/heersers van deze wereld er alles aan om je maar niet naar jezelf te laten kijken, nee stel je voor dat alle mensen verlicht zouden zijn daar hebben ze niks aan, nemen niets aan en gehoorzamen daarom niet. Die kun  je moeilijk sturen of gevangen houden.

En waarom dan niet het in het christelijke verhaal de vrouw eruit laten? In deze mannelijk gedomineerde wereld moet de emotie (vrouwelijk, moeder) zeker niet vereerd worden. Dit aspect moet vernietigd worden. Wanneer ze de emotie eruit kunnen halen krijg je geen gebalanceerde mensen en is het makkelijker om hun vrijheid af te nemen.

Het christelijke geloof is gebaseerd op de zon. Het is een zonnen-cult, de symbolen zijn overal duidelijk te vinden. Het gaat over de reis van de zon aan de hemel en de sterren tegen de achtergrond die we waarnemen. Het is een oud verhaal over hoe Osiris (mannelijk), de god van de zon is en Isis (vrouwelijk), de godin van de nacht is en samen het leven schonken aan Horus (mannelijk kind), het licht.

Dus als we naar de horizon kijken (Horus son), zien we de zon en zijn reis in de hemel, langs de sterren en planeten. Hij rijst in het Westen en hij gaat onder in het Oosten. Zonsondergang is in het Engels “Seth” en is de alter ego van Horus.

Seth vertegenwoordigt alles wat slecht is. Horus moet in de nacht strijden met Seth, zijn (alter ego), om in de morgen weer te kunnen rijzen. Dus naar welk aspect kijk je?  Wil je de zon zien of wil je zien dat het licht uitgaat in de wereld. We weten van de Setians, wat gewoon een ander woord is voor Satanisten, wat hun voorkeur is.

Het gaat dus over Horus die alles vertegenwoordigt wat goed is en in zijn reis langs de hemel zorgt voor al het leven op aarde en vernieuwd alles of laten we de donkere kant overwinnen. De zon gaat langs een denkbeeldig wiel met sterrenbeelden in de 4 jaargetijden.In het oude Egyptische verhaal plaatsten ze een denkbeeldig kruis (crux) over dit wiel en plaatsten de zon op de top.Het gaat dus om de hoek van de zon op de aarde terwijl de aarde in een kloksgewijze richting om de zon draait. Wanneer de zon in de lente aan de hemel staat zou je aan de sterren kunnen zien in welk sterrenbeeld deze staat.Het gaat dus om het verhaal van de sterren dat vertelt wordt.In de lente staat de zon in het sterrenbeeld ram en reist zo naar de stier.In de oude mythes en nog steeds voor occultisten begint een belangrijk seizoen.De stier symboliseert dat de zon in kracht toeneemt en deze reist verder naar tweelingen  naar de kreeft en komt zo bij de leeuw.De leeuw gaat over in de maagd en dit is dus ook wat de sfinx voorstellen.Het is de stand van zon tegen de achtergrond van deze sterrenbeelden.Half leeuw half maagd. De zon stond dus precies tussen deze sterrenbeelden.

De maagdelijke geboorte van Jezus in het christelijke verhaal betekend dat de emotie dus het limbische brein, de R-Complex, verslagen heeft en de Neo cortex is in balans gebracht.Je hebt het licht ontdekt( goddelijk) aspect in jezelf.Je hebt de donkere kant verslagen.Mensen zouden eens voorbij het eendimensionale verhaal moeten kijken en begrijpen waar het echt om gaat.Het gaat over jezelf ontdekken en bewustzijn en alle aspecten daarvan.

Voordat ik ga uitleggen hoe de islam oftewel de maan cult is gegeven wil ik eerst iets uitleggen over ons eigen ´zonnestelsel’. We weten dat in de oude wereld de 7 objecten in de hemel werden gezien als goden.Dit was dus symbolisch ze dachten niet echt dat het Goden waren want ze begrepen dat de Chakra’s van de mens corresponderen met de verschillende aspecten van onze persoonlijkheid.

De basis chakra oftewel de root chakra is de onderste chakra en wordt verbonden aan Saturnus. Deze chakra staat voor een laag bewustzijn en instinctief gedrag (vecht/vlucht).Deze chakra correspondeert met de kleur rood net als Saturnus.

De sacraal chakra bevind zich in de onderbuik en staat voor seksuele energie  en is oranje van kleur net als Jupiter.

De navel chakra is geel en correspondeert met de kleur geel en staat voor wilskracht.

De hart chakra is groen en deze kleur correspondeert met het licht want wanneer we in harmonie leven met ons natuurrecht we in een hogere frequentie functioneren en in balans zijn met de natuur.We hebben ons linker en rechter hersenhelft samen gebracht en we weten dat wanneer we genoeg liefde en zorg hebben voor elkaar er meer vrijheid ontstaat.

De keel chakra staat voor het goed jezelf kunnen uiten en een hoger bewustzijn. De kleur van deze chakra is blauw en staat voor Venus.

De hoofd chakra oftewel het derde oog staat voor inzicht en visualisatie en is indigo en staat voor Mercurie.

De kroon chakra correspondeert met de zon en staat voor verlichting.

 

Wij zijn dus niet alleen in het zonnestelsel. we zijn het zonnestelsel. Wanneer we dit echt gaan begrijpen en ons brein en ons lichaam verenigen, bereiken we de hoogste staat van bewustzijn. Dan is het game over voor de dominanten/heersers van dit systeem. Iemand die weet dat hij meer is dan alleen het fysieke lichaam en zich niet meer  identificeert met alleen zijn  ego is niet te controleren. We zijn oneindig bewustzijn met een fysieke ervaring. Onze aarde is een school  om onze lessen te leren en ons bewustzijn  te ontwikkelen. We moeten dit echter collectief doen want niemand komt ons redden van onze onwetendheid. We hebben de kans om alles wat eeuwen lang verborgen is gehouden voor ons nu naar de oppervlakte te brengen. We moeten onze naïeve en kinderachtige houding verliezen en onze soevereiniteit opeisen.  Om moreel juist en immoreel gedrag te onderscheiden en beseffen dat wanneer 1 van ons lijd we allemaal lijden en wanneer 1 van ons gevangen is niemand vrij is. Iedereen is geboren met dezelfde rechten die we geërfd hebben uit de natuur. Samen met onze vrije wil is het onze natuurlijke staat en iedereen heeft er recht op.

De maan cult oftewel de Islam dankt haar naam aan de maan Godin Isis. De naam staat al in het woord IS-lam en de maan is het het symbool van de cult. Islam betekend submission to God en werd door  de oude Egyptische traditie gezien als de godin van de maan en het sterrenstelsel. Dus net als Horus die zijn reis langs de horizon maakte beschreven ze de maan en de reis aan de hemel .Nogmaals het is allemaal symbolisch. De belangrijkste reis die de islamieten maken is de reis naar Mekka naar de Kaaba. Dit is een zwarte kubus in het centrum van Mekka en waar ze in witte kleding rondjes lopen om de kubus. De zwarte kubus staat voor het zwarte gat en de mensen met hun witte gewaden moeten de sterren voorstellen. Weer hebben ze een verhaal genomen uit het oude verleden en het gemanipuleerd om ons onder controle te houden. De symbolen zijn daar dus je kunt het zelf al zien het is niet echt verborgen maar je moet het begrijpen om te zien.

Het jodendom is een cult. verwijzend naar de planeten en de sterren. Weer kun je het in het symbool zien er staat duidelijk een ster in. Ze hebben niet een god, maar één uit vele en de voornaamste is Saturnus. Deze staat het verste weg en zijn orbid is het wijdst. Ze noemen hun god ook Elohim en vandaar ook het woord elite,eliminatie enz. Een op Saturnus gebaseerd geloof.

Nogmaals dit artikel is niet bedoeld om welk geloof dan ook aan te vallen dat is een kinderachtige manier van denken en daar moeten we vanaf. Net als heel veel andere zaken is niet al het geloof slecht. Er zit heel veel waarheid in en, wanneer we in harmonie met ons natuurrecht op een bepaalde manier willen leven, is dat prima. Het is tijd om het doek , die er over zoveel zaken heen gevallen is, weg te trekken. We moeten af van de indoctrinaties en de dogma’s en uit onze vrije wil keuzes maken en beseffen dat wanneer we lijden veroorzaken of  goed keuren of van weg kijken, we nooit soeverein zullen zijn en dus nooit vrijheid zullen ervaren.

 

Getagd , , , , . Bladwijzer de permalink.

2 reacties op MUST READ: Het gevaar van blind geloof in religie. “De Astro-Theologie”.

  1. LadyL zeggen:

    Prachtig en duidelijk de verhalen weergegeven . Applaus voor je zelf en dank je wel

Geef een reactie

You have to agree to the comment policy.